SamaJobe

Created and Written by Sthembike Thee Majola

Executive and Content Producer: SamaJobe

Sthembike Thee Majola.

Sengathi beningathatha le mali enikhendla ngayo ezinyangeni and uplift yourselves empilweni, uyazi ngabe nikude nempilo!

It is so low ukufaka omunye umuntu wesifazane osheliwe njengawe isichitho, akuwenzi umqondo serious. Uyazi uke ubone umuntu ehlala ku-1 room wathayela nezingane ezintathu kodwa umatasa uyathakatha engabe uzama ukwakha, afunde if possible.

For the fact that uhambe wayoshela omunye umuntu ukhona, it is simply means akakuhloniphi futhi akakuthandi lowo muntu. The least you could is to walk away ngoba futhi ukuthakatha intombazane ihambe okay, but still you did not eliminate the problem ngoba usanayo leyo ndoda yakho.

Sengathi beningazithanda nina kuqala, nizifisele okuhle, ngaleyondlela nizokwazi ukubona abantu abafanele ukuba sezimpilweni zenu nabangafanele👏

Imicabango nje 😢🚶‍♀️

--

--

Created and written by Sthembile Thee Majola
Executive and Content Producer : SamaJobe

Sthembile Thee Majola.

There was this post that was shared by abantu abaningi, which was talking about R500 that was sent by uBaba wengane kuthiwa mncane.

There was nothing wrong ngaleya mali ngoba iwona mandla ayenawo kunokuthi angakhiphi lutho, but mncane vele ngoba thina sihlala nazo izingane so we know Ukuthi how much expenses we incur ngenyanga for umntwana but ukuzama akoni.
Omunye waze wathu mina ngingamshaya ngayo ebusweni, ngase ngiba buhlungu ngoba kukhona abangatholi ngisho isenti leli lesondlo wena ukhaphela umzamo womuntu. 🥺

Enye into, ukukhulisa umntwana okwethu sobabili as abazali bonntwana, if ekhiphe u-R500 nawe ngokunjalo uhlanganise ne-Grant, that child has about R1460 for a month. Usuyabonake ukuthi manibambisene angakhuliseka umntwana? 😊Alikho ithuna lendlala, asibambisane for the sake of our children.

Imicabango nje 😏🚶‍♀️

--

--

SamaJobe

SamaJobe

South African 🇿🇦| Based in India 🇮🇳| Qualified Journalist | Actor/FB: Sama Jobe IG&Twitter: @iamsamajobe